Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Lourens Clases Koster (Louwerens/Louwrens Klaases/Klases/Clazes/Claases/K. Koster) (K)

Beroep : mr. vleeshouwer, mr. slager

Doop : 21 februari 1723, St. Annaparochie

Overleden : 10 februari 1791, Harlingen

Aantekeningen

Quotisatiekohieren 1749 : Lourens Claesen, Harlingen, Wijk: 7e Kwartier. Omschrijving: mr. vleeshouwer, gering cu. Gezin volw: 2 en kind: 1.Aanslag: 17-8-0. Verhoging: 3. Vermogen:. Bron: Harlingen, fol. 130.

Op 9 juni 1753 te Harlingen trouwt Jeltje Teunis (zus van Eelkje Teunis) met Jurjen Hendriks Smit. Opmerking: de bruid wordt gecompareerd door haar zwager Lourens Clases.

Lidmaat NH-kerk Harlingen, Lourens Klaases Coster en Eelkje Teunis, doop na belijdenis, op 16 juli 1772. Wonen in de Voorstraat.

Op 27 oktober 1779 aangesteld als curator over de boedel van overleden Harmen Hendriks, mr.bakker.

Vader: Klaas Lourens Koster (K)
Moeder: Lysbeth Jans

Huwelijk op 15 mei 1746, Harlingen (Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar zwager Andries Sandstra) met :
Eelkje Teunis (Eelkie/Eelkjen/Eelkien/Elske Theunis/Teunes)

Overleden : voor 4 april 1791, Harlingen

Vader: Theunis Jelles
Moeder: Fokeltje Corneles

  1. +Lysbeth Lourens Koster. Doop : 18 juli 1747, Harlingen. Overleden : 30 oktober 1825, Harlingen
  2. Fokeltje Lourens Koster. Doop : 17 juni 1749, Harlingen 
  3. +Klaas Lourens Koster. Doop : 8 december 1750, Harlingen. Overleden : 6 oktober 1817, Harlingen
  4. +Tryntje Lourens Koster. Doop : 5 december 1752, Harlingen. Overleden : 8 december 1814, Beetgum
  5. +Theunis Lourens Koster. Doop : 27 oktober 1754, Harlingen. Overleden : 19 september 1827, Harlingen
  6. Maartje Lourens Koster. Doop : 23 maart 1756, Harlingen 
  7. Sybe Lourens Koster. Doop : 22 september 1757, Harlingen (Opmerking: Doop in de Westerkerk). Overleden : ~ 1758, Harlingen
  8. Sybe Lourens Koster. Doop : 7 oktober 1760, Harlingen. Overleden : ~ 1761, Harlingen
  9. +Sybe Lourens Koster. (K) Doop : 9 oktober 1763, Harlingen. Overleden : 15 september 1805, Dokkum
  10. Jacob Lourens Koster. Doop : 20 juni 1765, Harlingen