Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Janke Jans Koster (Janke Janssen Coster)

Beroep : winkeliersche

Doop : 14 september 1762, Harlingen

Overleden : 27 mei 1829, Harlingen

Aantekeningen

27 oktober 1801 Janke J Koster, wed., gaat hertrouwen. Freerk Jans, ovl., scheepstimmerman. N Schenkius, cur pg.en Claas L Koster, cur. pg over 3 minderjarige kinderen. (zoon van haar oom Lourens Klases). Bron: Tresoar. Authorisaties Harlingen 121/122 (1796-1811)

In 1832 bezitten de erven van weduwe Freerk Jans Westerveld een huis (A534) inhoudsgrootte 77, klassering 1. Gelegen op de (west)hoek Noorderhaven en Zeepaardsteeg in Harlingen.
Bron: HisGis. Harlingen. Kadaster 1832, percelen.

Vader: Jan Clasen Koster
Moeder: Yttie Dirks

Huwelijk 1 op 5 juni 1785, Harlingen (Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar oom Lourens Claasen Coster; huwelijksafkondiging 7 mei 1785, gespierd op 9 mei 1785 door Wybrandus Christiaans en op 29 mei 1785 weer ingetrokken) met : Freerk Jans Westerveld (Frerik Jansen)

Beroep : scheepstimmerman

Geboren : ~ 1752

Overleden : 4 januari 1806, Harlingen (Opmerking : De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na)

  1. Ytje Freerks Westerveld. Geboren : 17 mei 1786, Harlingen. Doop : 13 juni 1786, Harlingen. Overleden : 25 januari 1810, Harlingen (n.b. als vader staat bij overlijden vermeld: Dirk Visser)
  2. +Antje Freerks Westerveld. Geboren : 17 februari 1788, Harlingen. Doop : 4 maart 1788, Harlingen. Overleden : 5 januari 1847, Harlingen
  3. Jantje Freerks Westerveld. Geboren : 21 november 1796, Harlingen. Doop : 11 december 1796, Harlingen. Overleden : 2 februari 1852, Harlingen
Huwelijk 2 op 16 november 1806, Harlingen (Ondertrouw te Harlingen op 1 november 1806. Derde proclamatie op 16 november 1806 te Sloten (Opmerking : attestatie naar Harlingen) Echtscheidingsakte te Harlingen op 5 februari 1818, akte nr. 8, vonnis van de arrondissementsrechtbank) met : Dirk Willems Visser

Geboren : Sloten