Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Arjen Wybes Slim (Arien Wiebes Slim)

Beroep : timmerman, timmerknecht

Geboren : 12 juli 1786, Vrouwenparochie

Doop : 30 juli 1786, Vrouwenparochie

Overleden27 april 1837, Vrouwenparochie

Vader: Wybe Annes Slim
Moeder:
Grietje Arjens Wagenaar

Huwelijk 1 op
1 februari 1807, Hallum (Vermelding: Derde proclamatie op 25 januari 1807 in Vrouwenparochie . Opmerking : met attestatie naar Hallum) met : Wijpkje Jacobs Wagenaar (Wypkje/Wiebkje/Wiepkje Jakobs)

Geboren : 17 februari 1788, Hallum

Doop : 23 maart 1788, Hallum

Overleden2 oktober 1826, Hallum

Vader: Jacob Roelofs Wagenaar
Moeder:
Jitske Wopkes Reitsma
  1. Akke Arjens Slim. Geboren : 21 april 1808, Hallum. Doop : 15 mei 1808, Hallum. Overleden29 juli 1808, Hallum 
  2. +Akke Arjens Slim. Geboren : 26 juli 1809, Hallum. Doop : 20 augustus 1809, Hallum. Overleden7 augustus 1867, Dantumadeel
  3. Wiebe Arjens Slim. Geboren : 27 augustus 1810, Hallum. Doop : 23 september 1810, Hallum (Opmerking: De dopeling is overleden). Overleden : 9 december 1810, Hallum

Huwelijk 2 op 15 april 1830, Het Bildt met : Maaike Sybrands Yfma (Maaike Sybrands Ynema/Yvinga) (weduwe van Marten Kornelis Koopal

Beroep : tappersche

Geboren : 28 februari 1787, Stiens

Doop : 15 april 1787, Stiens

Overleden25 februari 1856, Vrouwenparochie

Vader: Sybrand Arjens Yfma (Sibrand Arjens Yvinga)
Moeder: Trijntje Pieters (Tryntje Pieters)
  1. Trijntje Arjens Slim. Geboren : 17 januari 1831, Vrouwenparochie. Overleden8 december 1832, Vrouwenparochie