Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Cornelis Jacobs Koster (Corneles Jacobs Coster)

Beroep : weversgezel, handelaar in kalk, steen, zand e.d.

Doop : 2 oktober 1736, Harlingen

Overleden : 19 april 1803, Harlingen

Aantekeningen

Koopt een 'brave huizinge cum annexis' op de hoek Zoutsloot en Karremanstraat. Geproclameerd op 2/16/23 februari 1788. Bron: Tresoar. Proclamatieboeken. Nadere Toegang 13-16. Inventarisnr. 259 (moet zijn 262), folionr. 258.

Verkoopt diverse huizen in 1802; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis 52-. -. voor geleverde kalksteen ord. no. 28, 30 nov 1784. (B1115); id, 23-1-. voor geleverde kalk, zand en schuurgoed, ord. no. 2, 17 dec 1782. (B1114); id, 47-14-. , ord. no. 30, 27 nov 1790. (B1111); id, 25-14-. wegens geleverd zand, kalk en steen tot gebruijk van het huijs, ord. no. 31, 24 nov 1781. (B1112); id, 34-19-. voor geleverde steen, kalk etc voor 't huijs de Bank van Leening, ord. no. 1, 25 nov 1783. (B1114); id, 15-1-. , ord. no. 3, 26 jun1781. (B1112); C. J. Coster ende Riemke Cornelis Hout, beide van Harlingen, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Cornelis, deszelfs broeder, 26 jan1788; fiches ondertrouw Harlingen; overleden 19 apr 1803 Harlingen, oud 68 jaar; fiches inventarisnummer 320; woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3-. ; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (B650); lijst der Personen Welke Geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt Harlingen Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: 14-12-. ; (B650); (Bron: kleinekerkstraat.nl)

Vader: Jacob Louwrens Koster
Moeder: Dirkien Corneles

Huwelijk 1 op 16 juni 1754, Franeker (Ondertrouw te Harlingen op 25 mei 1754. Ondertrouw te Franker op 1 juni 1754) met : Dina Gerryts (Dinna Gerrits/Gorryts)

Overleden : ~ 1759, Harlingen

  1. Jacobus Cornelis Koster. Doop : 4 september 1759, Harlingen 
Huwelijk 2 op 18 november 1759, Harlingen (Ondertrouw te Harlingen op 3 november 1759. Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar stiefvader Claas Rommerts) met : Baatje Foekes (Baatje Foeckes)

Vader: Foeke Harmens
Moeder: Grietje Jansen Trompetter (Griettie Jans)


Huwelijk 3 op 24 februari 1788, Harlingen  (Ondertrouw te Harlingen op 26 januari 1788. Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar broer Auke Cornelis) met : Riemke Cornelis van Houten (Riemke Cornelis Hout)

Doop : 15 april 1755, Harlingen 

Vader: Cornelis Gerbens van Houten
Moeder: Tjerkie Auckes