Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Douwe Lourens Landmeter (Douwe Louwrens/Laurens Landmeter)

Beroep : huisman/boer/landbouwer te Oudewijk o/Donkerbroek (bij zijn huwelijk zonder bepaald beroep)

Geboren : 17 maart 1799, Augustinusga

Doop : 21 april 1799, Augustinusga

Overleden : 21 juli 1857, Haulerwijk

Aantekeningen

Friese schutters in de tiendaagse veldtocht, augustus 1831. Landmeter, Douwe Lourens; 2e afd., 1e bat., 5e comp. Bron: Tresoar, inv.nr.130.

1835 Oosterwolde, notaris W. van Riesen. Koopakte. Betreft de verkoop van 1/2 deel in een huis met schuur, hovinge, bomen en plantage "De Print" genaamd no. 54, benevens 1/2 deel in bouw- en weideland en heideveld te Haulerwijk, koopsom fl. 200 - Douwe Louwrens Landmeter te Haulerwijk, verkoper - Auke Rienks de Boer te Haulerwijk, koper. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 111001. Repertoirenr.: 6. d.d. 17 juni 1835.
1857 Oosterwolde, notaris K. Tadema. Verkoping. Betreft de verkoop van 7 percelen op wortel staand gras te Haule, opbrengst fl. 274 - Douwe Lourens Landmeter te Haule, verkoper - Willem Melles Veenboer te Donkerbroek, verkoper. Bron:Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 111020. Repertoirenr.: 79. d.d. 16 juni 1857.
1857 Oosterwolde, notaris K. Tadema. Verkoping. Betreft de verkoop van te velde staande rogge, haver en aardappelen te Haule, opbrengst fl. 136 - Eltje Hendriks Donker te Haulerwijk, weduwe van Douwe Lourens Landmeter, verkoper- Klaas Sjoerds Hemminga te Nijehaske, verkoper - Klaas Libbes Kuipers te Haulerwijk, koper. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.:111020. Repertoirenr.: 95. d.d. 24 juli 1857.
1858 Oosterwolde, notaris K. Tadema. Verkoping. Betreft de verkoop van steen en boompjes aan de Oude Wijk te Haule,opbrengst fl. 106 - Eltje Hendriks Donker te Donkerbroek, weduwe van Douwe Lourens Landmeter, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Jantje Douwes Landmeter. Betreft de verkoop van steen en boompjes aan de Oude Wijk, kapitaalfl. 125 - Foppe Hinkes Klooster te Donkerbroek, verkoper, tevens als toeziend voogd. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 111021. Repertoirenr.: 173. d.d. 10 februari 1858.

Vader: Lourens Douwes Landmeter
Moeder: Grietje Jans Blok

Huwelijk 1 op 24 november 1833, St. Leeuwarden met : Rinske Jans Wijma

Beroep : dienstmeid, boerin

Geboren : 28 november 1804, Augustinusga

Doop : 23 december 1804, Augustinusga

Overleden : 31 januari 1836, Ooststellingwerf

Vader: Jan Gosses Wijma. Beroep : veenbaas  
Moeder: Rymkjen Hayes Veenstra (Riemke Hayes Veenstra)

  1. Louwrens Douwes Landmeter. Geboren : 4 januari 1835, Haulerwijk. Overleden : 20 januari 1835, Haulerwijk


Huwelijk 2 op 26 november 1837, Ooststellingwerf met : Eltje Hendriks Donker (Eltjen Hendriks Donker) (weduwe van Molle Jans Post, zoon Hendrik Molles)

Beroep : boerin

Geboren : 5 januari 1797, Donkerbroek

Doop : 15 januari 1797, Donkerbroek

Overleden : 10 december 1874, Ooststellingwerf

Vader: Hendrik Wolters Donker   
Moeder: Aafke Hemkes Houtsma

  1. +Jantje Douwes Landmeter. Geboren : 3 januari 1839, Donkerbroek. Overleden : 19 mei 1894, Ooststellingwerf