Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Dirk Laurens Koster (Dirck Louwerens/Lourens Koster)

Beroep : koopmanskneght

Doop : 29 oktober 1702, St. Annaparochie

Overleden : na 1749

Aantekeningen

N.B. Dirk Lourens is de eerste Koster die terug te vinden is met achternaam, d.d. 28 mei 1728 in de huwelijksakte te St. Annaparochie.

Dirk Lourens, lidmaat, belijdenis NH-kerk St. Annaparochie op 3 mei 1730, Gaatske Doedis idem op 11 augustus 1723. Bron: Tresoar. Lidmaten Het Bildt. DTB 121. Blad 125.
Lidmaat NH-kerk Harlingen. Dirk Lourens en Gaatske Doedes op 17 april 1732. Bron: Tresoar. Lidmatenboek Harlingen. DTB 336. Blad 64.

Quotisatiekohieren 1749: Dirk Lourens, Harlingen. Wijk: 2e Kwartier. Omschrijving: koopmanskneght cu. Gezin volw: 3 en kind: 1. Aanslag: 19-13-0. Verhoging: 3. Vermogen: . Bron: Tresoar. Harlingen, fol. 33.

Vader: Lourens Clasen Koster (K)
Moeder:
Maertje Sybrants

Huwelijk op 28 mei 1728, St. Annaparochie met : Gaatske Doedis (Gadtske/Gatske Doedes)

Doop : 17 april 1702, St. Annaparochie

Overleden : na 1737

Vader: Doede Sipkes
Moeder: Rinske

  1. Lourens Dirks Koster. Doop : 8 mei 1729, St. Annaparochie. Overleden : ~ 1731
  2. +Lourens Dirks Koster. Doop : 8 juli 1732, Harlingen. Overleden : ~ 1762, Harlingen
  3. +Rinske Dirks Koster. Doop : 30 april 1737, Harlingen. Overleden : 16 mei 1792, Harlingen