Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Claes Dirxs (Claas/Klaes Dircks/Dirx/Dirxen/Dirck Jans) (K)

Beroep : comaniehouder (kruidenier)

Geboren : 29 oktober 1625, St. Annaparochie

Doop : 25 juni 1626, St. Annaparochie

Overleden : voor april 1687, St. Annaparochie

Aantekeningen

Volgens Authorisaties Het Bildt was: d.d. 26 oktober 1675 Claas Dirx, oom, curator pg van de 2 kinderen van zijn broer Jan Dirx en Arrian Jansdr.

Uit het Lidmatenboek: zij doet belijdenis op 27 april 1662,
wonende achter de kerk in St. Annaparochie. Lidmaten in 1680, hij is lidmaat in 1682 als wed..  

Dieucke Dirx, gehuwd met Jan Jobs, kleermaker te St.Annaparochie, wier boedel ge´nventariseerd werd 25 Febr. 1681 (Weesbk. H. 11, 216); Dirck, oud 23 jaar, was hun oudste kind; Claas Dirx, als oom van genoemde kinderen vermeld in dezelfde inventaris, samen met neef Joan Jansen Albarda (Grafschriften Het Bildt)
 
Volgens Authorisaties
Het Bildt was:
d.d. 5 april 1687 Jan Buirenstein, oom, Leeuwarden curator pg (persoon en goederen) van Antie, Dirk, Lourens en Yckje Clases. En:
d.d. 25 april 1695 Teunis Jansen, zwager, curator opn. Rek. van de erfgenamen Dirk, Lourens en Yckje Clases (Dirk was enige jaren absent)
nb Jan Louwerens Burensteyn (Burenstein), broer van Trijntje Lourens, was mr. kleermaker, overleden voor 1692, getrouwd met Elske Gravius in 1671 te Leeuwarden.

Vader: Dirk Jansz (K)
Moeder: Jick Tiummesdr

Huwelijk met : Trijntje Lourens Buirtie (Tryn Louwerens Burensteyn/Buyrtie)

Geboren : ~1634, Het Bildt

Overleden : ~1681, St. Annaparochie

Vader: Lourens Lourens Buirtie/Buyrtie
Moeder: Jancke Jansdr

  1. +Janke Clases. Geboren : ~ 1660. Overleden : ~ 1697, St. Annaparochie
  2. Antie Clases. Geboren : ~ 1667
  3. +Lourens Clasen Koster. Doop : 28 augustus 1672, St. Annaparochie. Overleden : ~1715, St. Annaparochie (K)
  4. Dirk Clases. Geboren : ~ 1670 (was enige jaren absent d.d. 25 april 1695; Authorisaties)
  5. Jickie Clases (Yckje Clases ). Doop : 20 juni 1675, St. Annaparochie. Belijdenis 13 maart 1707